DỰ ÁN, Nhà máy

Công Trình Đông Anh

  • Chủ Đầu Tư: Mr Kiên
  • Địa điểm xây dựng: Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
  • Diện tích: 60 m2.
  • Chế tạo và thi công 15 ngày.
  • Khối lượng 3 tấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *