DỰ ÁN, Nhà máy

Công trình lắp đặt nhà máy Formosa Hà Tĩnh

  • NHÀ THẦU CHÍNH: DONGGUK VINA
  • Địa điểm xây dựng: FORMOSA, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
  • Dự Án: Nhà Máy
  • Lắp đặt 90 ngày.
  • Khối lượng 1000 tấn sắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *