DỰ ÁN, Nhà máy

Dự án Ninh Bình

  • Chủ Đầu Tư: Trường Liên Cấp Quốc Tế IQ Shool
  • Địa điểm xây dựng: Khu Đô Thị Tam Điệp, Thành Phố Ninh Bình
  • Diện tích: 2000 m2.
  • DỰ ÁN : Mái Trường Học
  • Chế tạo và thi công 60 ngày.
  • Khối lượng 60 tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *